Nielson Norman Group

http://www.nngroup.com/

People:

Raluca Budiu - ralucaalumni.cmu.edu - http://budiu.info/raluca/