Aoyama Gakuin University

http://www.aoyama.ac.jp/en/

People:

Atsushi Terao - VEN11600nifty.com